Vi erbjuder individanpassad alkohol- och drogbehandling för privatpersoner och företag.

Privatpersioner och företag

Flexibla och personliga behandlingar för alkohol- och drogberoende.

​Våra behandlingsmodeller är flexibla, där vi tillsammans med dig som arbetsgivare, HR eller personalansvarig och medarbetaren gemensamt kommer överens om ett behandlingsupplägg som passar verksamheten. Det kan vara kvälls eller dagbehandling 1-3 träffar i veckan, som kan kombineras med arbetet eller i en inledande fas enbart behandling. Möjligheterna är många.

Vi håller informationssamtal ute på er arbetsplats eller i en lugn lokal i Gamla stan. Självklart sker allt under sekretess. Är ni osäkra på om er kollega är alkoholist / alkoholberoende eller drogberoende kan vi bistå med motiverande och diagnosticerande samtal inför en eventuell behandlingsinsats. Vi stöttar även er i det pågående och fortsatta rehabiliteringsarbetet med er anställde.

Vi tillhandahåller också föreläsningar och korta utbildningar i hur man hanterar alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen.